A telepített meteorológiai állomásról

A mérőhelyen, egy sokoldalú professzionális Oregon WMR200 meteorológia állomás végzi az adatok gyűjtését. Az adatgyűjtés és rögzítés percenként történik. Ez az oldal a begyűjtött adatok felhasználásával Weather Display Szoftver segítségével készül. Az állomás szélmérőt, csapadékmérőt, UV szenzort, és egy termo-higro-érzékelőt tartalmaz, a lehetőségekhez mérten optimális elhelyezéssel. A szolár adatok mérését 1Wire szenzor végzi.

 

Heréd

Fekvése, éghajlata

Heréd Heves megye nyugati határánál, a Cserhátalján, Hatvantól északnyugatra 6 km távolságban fekszik. A legközelebbi vasútállomás a Hatvan-Salgótarjáni vonalon Lőrinciben található. A távolsági autóbusz közlekedése jó, óránként autóbusz indul Hatvanba.

Éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. A csapadék évi összege 530–610 mm, az évi középhőmérséklete 9,5-10 °C, az évi napsütéses órák száma 1920. Leggyakrabban északnyugati szél fúj.

Az enyhén DK-nek lejtő dombság tengerszint feletti legnagyobb magassága 157,8 m. (Kerek-halom) Enyhén szeizmikus terület. Természetes vizekben szegény. A falun a Bér (vanyarci) patak folyik át, a település déli határát a Nógrádi patak képezi. A talajvíz 5–6 m mélyen van, kémiai összetevői a kalcium, magnézium és a hidrogénkarbonát.

Természetes növényzetének maradványai a löszpuszta-gyepek, lágyszárú fajai a homoki kikerics, a naprózsa, a kőhúr, a pilisi bükköny. Állatai kisvadak és a különböző madárfajok. Erdőterülete elenyésző. Jellemző talajok: a csernozjom és a barna erdei talaj.

Története

A község nevét az 1200-as évekből több oklevél említi, ez időben lakói a nemesi közösségben élő palócok. Építészetében, népviseletében és népszokásaiban még napjainkban is meghatározó a palóc hagyomány. Mocsáry Antal 1826-ban kiadott kétkötetes, Nemes Nógrád Vármegyének Históriai, Geográphiai és Statistikai Esmértetése című munkájában (233 oldal) ezt írja: "Heréd Nógrád Vármegye' szélén, 's Pest Vármegye' kezdeténél fekvő magyar falu, melynek ezen szép térségen hasznos földje 's rétje van, és szőleje ön szükségére. Földes Ura nagyobb részint B. Podmanitzky Uraság, a' ki is itt egy alkalmatos gazdaságbeli épületet emeltetett. 1747. ezt. a' Lőrintzi anya-templomtól elválasztatott, 's most magának vagyon anya-temploma. Ev. is vannak 80. Mostani Plébánosa Kovács Antal. Filiáléjai Sáp és Varsány, a'hol 144. R.C. és 53. Evang. vagynak." A Borovszky Samu által szerkesztett Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország Monográfiája című kiadványban "Heréd. Heves megye határán fekvő magyar kisközség. A körjegyzőség székhelye. Házainak száma 289, lakosaié 1956 a kik róm. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása Lőrinczi. Elsőízben 1461-ben Kartal és Verseg határleírásánál fordul elő. A XVI. század közepétől kezdve a török hódoltsághoz tartozott. 1633-34-ben a váczi nahije községei között találjuk, összesen 3 adóköteles házzal.

1715-ben 30, 1721-ben 21 magyar háztartást írtak össze. 1740-ben Podmaniczky János, 1770-ben Podmaniczky János és Sándor, Maithényi Károly, Imre és Péter özvegye, továbbá a Blaskovich család volt a helység földesura. Később is a Podmaniczkyak birtokában volt, majd Brüll Henrik Géza örököseinek és báró Hatvany Sándornak volt itt nagyobb birtoka. Az egykori, 1901-ben újjáépíttetett báró Podmaniczky-kastély is Brüll Henrik Géza örököseihez került.

1873-ban itt is a kolera pusztított. A római katolikus és evangélikus templom a XVIII. század vége felé épült. E községhez tartoznak Malomsáp- és Veressáp-puszták; a két puszta helyén állott a középkorban Sáp község, melyről 1460-ban emlékeznek meg az oklevelek. Koromsáp 1740-ben Podmaniczky János birtoka volt. E helységhez tartozik még az Új-puszta és Künszler-tanya.

A község területe 1956. február 1-jén 2 500 kat. hold volt. A népesség 1949. január 1-jén 2 232 fő, amelyből 58%-a mezőgazdaságból élt, 1949. január 1-jén 498 lakóház volt, ebből egylakásos 426. A lakások száma 737, az egyszobásoké 452. 1955-ben a faluban 12 kisiparos dolgozott. 1956 elején a mezőgazdasági terület 2 317 kat. hold, melyből 849 kat. hold a szocialista, 1 468 az egyéni szektorban volt. A községben a villanyt 1939-ben vezették be. A község 1950 előtt Nógrád megyéhez, a sziráki járáshoz tartozott, majd önálló tanácsú község lett a hatvani járásban. 1969-ben a hatvani járás megszüntetésével Hatvan városkörnyék községe.

 

About This Website

This site is a template design by CarterLake.org with PHP conversion by Saratoga-Weather.org.
Special thanks go to Kevin Reed at TNET Weather for his work on the original Carterlake templates, and his design for the common website PHP management.
Special thanks to Mike Challis of Long Beach WA for his wind-rose generator, Theme Switcher and CSS styling help with these templates.
Special thanks go to Ken True of Saratoga-Weather.org for the AJAX conditions display, dashboard and integration of the TNET Weather common PHP site design for this site.

Template is originally based on Designs by Haran.

This template is XHTML 1.0 compliant. Validate the XHTML and CSS of this page.